Morje je zdaj sicer še hladno, saj ima 15 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh se bo počasi ogrevalo. Prvi rezultati mikrobioloških analiz morja pa po navedbah agencije za okolje kažejo dobre rezultate kakovosti vode na mestih, namenjenih kopanju. Na NIJZ namreč opozarjajo, da lahko predvsem mikrobiološka oziroma fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi odpadnih komunalnih izpustov predstavlja nevarnost zdravju. Na divjih kopališčih ne spremljajo kakovosti vode, ki je zato vprašljiva, prav tako pa tam ni upravljavca in reševalcev iz vode. »Zato kopanje priporočamo na kopalnih območjih in naravnih kopališčih, ki so vključena v državno spremljanje mikrobiološke kakovosti kopalnih voda in ki imajo ugotovljeno dobro kemijsko in ekološko stanje,« so poudarili.

Skladno z zahtevami evropske in domače zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji trenutno določenih 30 kopalnih območij in 18 naravnih kopališč. To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu.

Na ostalih nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujejo. Odsvetujejo tudi kopanje po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju kopalnih voda lahko poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode. Prav tako je možna nevarnost poškodb in utopitev zaradi povečanega pretoka vode, na morju pa zaradi visokih valov in tokov pri plimovanju.

»Ob nenadnem poslabšanju vremena pojdimo čim prej iz vode. Med plavanjem ne požirajmo vode, kar velja zlasti za otroke,« še svetujejo. Kopalna voda ni pitna in je ni priporočljivo uporabljati za pitje in pripravo hrane. Kopalcem še svetujejo, naj se po kopanju čim prej oprhajo s pitno vodo.

Zaradi nizkih temperatur vode ob začetku kopalne sezone ali ob nenadnih ohladitvah je v vodo treba vstopati postopoma in ne pregreti. Pred skakanjem v vodo se je treba prepričati o vidljivosti do dna ter ustreznosti globine in dna izbranega mesta.

Na NIJZ kopalcem še svetujejo, da so pri kopanju na bregovih kopalnih območij in naravnih kopališč pozorni na morebitno prisotnost izločkov glodavcev, da se jim izognejo in zmanjšajo možnost izpostavljenosti virusu mišje mrzlice.

Ker je skok v vodo najbolj mikaven ob sončnih dneh, ne bo odveč niti ustrezna zaščita pred soncem. Med 10. in 16. uro, ko je moč sončnih žarkov največja, omejimo izpostavljenost soncu, svetujejo na NIJZ. »Poiščimo senco in se ustrezno zaščitimo s primernimi oblačili, pokrivali, očali, sredstvi za zaščito kože pred soncem,« je še razvidno iz priporočil.