Vaše ravnanje ni bilo protipravno

Pri (neupravičenem) slikovnem snemanju in objavi takih fotografij na družabnem omrežju sta bistveni dve zadevi: prvič, sam objekt snemanja oziroma namen snemanja, in drugič, stopnja posega v zasebnost osebe, ki se jo slikovno snema.

Neupravičeno slikovno snemanje (brez privolitve posameznika) je sicer lahko v določenih okoliščinah storitev kaznivega dejanja po 149. člena Kazenskega zakonika, vendar pa le, če bi s snemanjem ali uporabo posnetkov občutno posegli v zasebnost posameznika. Predlog za pregon zaradi suma nezakonitega slikovnega snemanja lahko prizadeti vloži na policiji ali pri pristojnem državnem tožilstvu. Prav tako lahko posameznik, ki je prepričan, da se s takšnim snemanjem ali uporabo posnetkov posega v njegove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (OZ) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice. Če je posamezniku s slikovnim snemanjem ali uporabo posnetkov povzročena škoda, pa lahko od povzročitelja skladno z določbami 179. in 181. člena OZ zahteva tudi odškodnino.

Zgolj slikovno snemanje določene osebe (oz. prostorov, kjer deluje, ali pa dogodkov v teh prostorih) brez njene privolitve pa še ne pomeni protipravnega ravnanja, ampak mora biti poseg v zasebno sfero takšen, da vsebina posnetka prizadene posameznika ter izdaja kar koli iz njegovega osebnega življenja oziroma ga žali ali smeši. Tega tu ni.

V konkretnem primeru zato ne obstajajo niti znaki kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja (saj ni šlo za občuten poseg v zasebnost posameznika) niti za poseg v osebnostne pravice posameznika, ampak za slikovno snemanje (in javno objavo fotografij) zaradi obveščanja javnosti o protipravnem (nehumanem) ravnanju z živaljo, kar pa je povsem legitimen namen snemanja.

Po mojem mnenju je bil namen snemanja celo opozoriti na kaznivo dejanje mučenja živali v skladu s 341. členom Kazenskega zakonika, o katerem pa ste bili celo dolžni obvestiti nadzorne organe in javnost, zato menim, da vaše ravnanje niti kazenskopravno niti civilnopravno ni protipravno, in prav tako ne more biti podlaga odškodninskemu zahtevku za lastnika trgovine.