Kateri so trije največji izzivi Evropske unije v naslednjih petih letih?
Zagotovitev varnosti na zunanjih mejah in preprečitev nezakonitih migracij, staranje prebivalstva in nizka rodnost v povezavi z uravnoteženostjo med poslovnim in zasebnim življenjem ter globalno konkurenčno evropsko gospodarstvo.

Potrebno je vedeti, da morata biti pri nastopanju funkcij v ospredju znanje in kompetentnost kandidata ali kandidatke.   

Je mesto evropskega poslanca predaleč od Ljubljane, da bi se nam zdelo pomembno v čim večjem številu podati zanj svoj glas? Udeležba na volitvah v EP je bila namreč porazna.
Ljudje očitno menijo, da nimamo nobenega vpliva na sprejem zakonodaje EU in prihodnost njihovega življenja ter so v splošnem razočarani nad politiko. V času kampanje mediji tudi prevečkrat napihujejo plače in ugodnosti poslancev, premalo pa je realno prikazano njihovo delo in odgovornost. Preveč se govori o problemih in premalo o pozitivnih stvareh in naših pridobitvah v času, odkar je Slovenija članica EU. Bolj bi se morali zavedati naše soodgovornosti za skupnost, v katero smo vstopili prostovoljno in od nje tudi veliko prejeli.

Je še vedno pomembno opozarjati na razlike v dostopnosti do odločujočih funkcij glede na spol?
V Sloveniji smo izvolili štiri evropske poslanke in štiri poslance, kar je najbolj ustrezna spolna zastopanost. Tudi med nosilkami list je bilo veliko žensk. Ko pa se bodo delila mesta za vodilne funkcije v Evropskem parlamentu, bodo večino najpomembnejših mest verjetno zasedli moški. Na to bom opozarjala zelo glasno, saj sem nekaj podobnega že videla pred petnajstimi leti. A ne glede na vse; potrebno je vedeti, da morata biti pri nastopanju funkcij v ospredju znanje in kompetentnost kandidata ali kandidatke.

Slovenci ne verjamemo radi, da imamo znotraj evropskega mastodonta možnost odločitev. S čim lahko dokažete, da se dvomljivci motijo?
Čeprav ima vsak poslanec le en glas, lahko s svojimi argumenti prepriča tudi druge poslance, da podprejo njegove predloge. Veliko priložnost dobi poslanec v primeru, če je poročevalec za posamezni dosje. Tako sem bila leta 2005 prva slovenska poslanka poročevalka za Evropass. To je eden izmed najbolj uporabnih in največkrat uporabljenih evropskih obrazcev za življenjepis in pregled naših znanj in usposobljenosti ob iskanju zaposlitve ali pri nadaljnjem študiju.
S čim boste upravičili zaupanje volivcev? Kaj je vaša dodana vrednost?
Z vso odločnostjo se bom zavzela za slovenske pravice, kjer bo to potrebno in mogoče. Delovala bom konstruktivno in opozarjala na politično kulturo ter osnovno geslo EU, ki se glasi: Povezani v različnosti. Želim sprožiti razpravo o tem, katere vrednote so pomembne za ohranjanje miru, obstoj in razvoj EU, če želimo ohraniti demokracijo, našo kulturo in civilizacijo.