V Kopru je več ur potekala seja volilne komisije, ki je odločala o ugovorih na potek in izid volitev za župana. Seja je bila zaprta za javnost, udeležili so se je lahko lahko predstavniki oz. oba kandidata Boris Popovič in Aleš Bržan. Po koncu je predsednik občinske volilne komisije povedal, da so v celoti zavrnili ugovore obeh kandidatov. "To pomeni, da imata ob vložnika ugovorov možnost vložiti pritožbo na občinski svet, to je do začetka konstitutivne seje. Število glasov se je spremenilo, mislim, da za 10, zato ker smo morali pretresati navedbe iz ugovora od A do Ž. Zato smo morali opraviti štetje na enem od volišč," je pojasnjeval Senčur.

Aleš Bržan ostaja župan Kopra. Popovičev odvetnik Franci Matoz pravi, da je dokazal, da so napake bile. Za Radio Slovenija je dodal: "Vedno je na koncu ustavno sodišče, saj gre za volilno pravico. A ne bi prejudiciral, rad bi počakal na obrazložitev sklepa, saj me zanima, kako bo ta sestavljena. Potem se bomo odločali, kako naprej in ali se pritožiti na občinski svet. Šele potem je možen upravni spor." Popovič je sicer že napovedal pritožbo na občinski svet.

Kot je znano, je Boris Popovič trdil, da nekaterim volivcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu in da so bile nekatere glasovnice izločene kot neveljavne, čeprav naj bi bila volja volivca jasno izražena. Aleš Bržan pa je v ugovoru opozoril na neskladje med zapisniki in volilnimi imeniki. Koprska občinska volilna komisija je zasedala več ur.