Če bi glede na zadnje statistične podatke o plačni vrzeli povprečna Evropejka želela prejeti enako plačilo kot njen kolega, bi morala danes prenehati delati, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnili na svoji spletni strani. Evropska komisija izpostavlja, da je v Evropi 21. stoletja dejstvo, da ženske v povprečju v primerjavi z moškimi delajo praktično dva meseca brezplačno, da so torej vredne »dve plači manj«, nevzdržno in nesprejemljivo.Razlika v plačilu med spoloma se je v zadnjih letih sicer nekoliko zmanjšala, vendar še vedno ostaja nad 16 odstotki. Med razlogi zanjo so denimo, da ženske v povprečju pogosteje kot moški delajo za polovični delovni čas, redkeje napredujejo, pogosteje prekinejo svojo karierno pot zaradi materinstva ter da delajo v tradicionalno slabše plačanih panogah in poklicih in na nižjih delovnih mestih. Enako plačilo za enako delo je eno temeljnih načel Evropske unije. Že leta 1957 je bilo vključeno v rimsko pogodbo. Če se bo plačna vrzel še naprej zmanjševala tako počasi kot do zdaj, bodo ženske po nekaterih projekcijah Evropske komisije prejemale enako plačilo kot moški šele leta 2086. Za reševanje problematike je treba sprejemati kompleksne ukrepe, ki bi odpravili zakoreninjene neenakosti med spoloma na trgu dela in v zasebnem življenju. Ministrstvo za delo je pripravilo vrsto ukrepov, opredeljenih v nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2015-2020. Izvaja pa jih tudi s pomočjo evropskih projektov, kot sta denimo Vključi. vse in Aktivni. vsi. Med omenjenimi ukrepi so tudi tisti za večji delež žensk na mestih odločanja, za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter za odpravo diskriminacije na delovnem mestu zaradi nosečnosti in materinstva. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v plačilu med spoloma v Evropi. Dan enakega plačila na evropski ravni obeležujemo od leta 2011. Evropska komisija ga je tedaj izpostavila kot opomin na obsežno delo, ki ga je treba še opraviti za odpravo vrzeli v plačilu med spoloma.