Natančno preučite pogodbo, ki ste jo podpisali

Spoštovana, 

zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) bi vam lahko delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru, če bi se izkazalo, da ste kršili pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Krivdna odpoved delovnega razmerja je za delavca seveda manj ugodna, saj v tem primeru med drugim ne prejme nadomestila za primer brezposelnosti. 

To pomeni, da je treba odgovoriti predvsem na vprašanje, ali je bila v vašem primeru dosegljivost izven delovnega časa predpisana v sami pogodbi o zaposlitvi oziroma v morebitnem notranjem aktu delodajalca (denimo Pravilniku)? 

Na splošno sicer velja, da delavec ni dolžan delati izven delovnega časa in v tem obdobju tudi ni dolžan odgovarjati na klice delodajalca, a kot rečeno, obstajajo določene izjeme. Glede na to, da ste delali v trgovinski dejavnosti, je vsaj nenavadno, da ste morali biti zanj dosegljivi tudi ob osmih zvečer, ali pa ob nedeljah, saj v takih terminih prodaja z računalniki ni ravno na svojem vrhuncu. 

Glede na to vam svetujem takole: najprej si (po možnosti s pomočjo enega izmed pravnih strokovnjakov) natančno preberite pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali z delodajalcem, in preverite, ali v njej obstaja klavzula o delavčevi dosegljivosti v večernih urah oziroma med vikendi. A četudi taka klavzula obstaja, natančno proučite, ali vam je delodajalec to delo, ko ste bili dosegljivi izven delovnega časa, tudi ustrezno plačal. Le v primeru, če sta bila izpolnjena oba pogoja, bi vam lahko zaradi vašega neodzivanja krivdno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, sicer pa ne.