Letošnji dan se osredotoča na pomoč, ki jo dekleta potrebujejo pred in med krizo ter po njej, kajti med humanitarnimi nesrečami se nasilje nad ženskim spolom le še poveča. Dekleta so tako nemalokrat žrtve posilstva, mladoletne poroke, trgovine z ljudmi in vsakršne oblike zlorabe. Dekleta, ki živijo na konfliktnih območjih bodo najverjetneje ob dragoceno izobrazbo, ki je njihovim vrstnicam v deželah, kjer vlada mir, samoumevna. Njihove možnosti, da bodo nekoč zaživele samostojno in se kakovostno preživljale, so občutno manjše kakor pri dekletih, ki niso prikrajšana za temeljne pravice. Leto 2017 so zaznamovali vojni spopadi, begunske krize in številne naravne nesreče, do konca leta bo humanitarno pomoč potrebovalo skoraj 130 milijonov ljudi zaradi negotovih varnostnih razmer, podnebnih razmer in revščine. Več kot tri četrtine tistih, ki so ostali brez strehe nad glavo, so ženske in otroci, v tej skupini pa so seveda najranljivejša prav dekleta. Kot opozarjajo pri OZN, so v tako nevarnih okoliščinah izjemno dovzetna za spolno in drugo nasilje; kar 2,5-krat več deklet kakor dečkov ostane brez šolanja zavoljo naravne ali vojne katastrofe; in dekleta, ki ostanejo brez doma, zelo pogosto potisnejo v poroko, da bi jim zagotovili preživetje. Kot kažejo ocene, se vse več sirskih deklet, ki živijo v Jordaniji, znajde v zakonu pred svojim osemnajstim letom - zdaj je takšnih kar 50 odstotkov, včasih jih je bilo 17.Združeni narodi na dan, posvečen dekletom, poudarjajo pomemben boj za spolno enakopravnost, ki lahko milijonom prikrajšanih po svetu prinese srečo in zadovoljstvo ter zdravje in prihodnost, polno priložnosti. S številnimi programi želijo pomagati tistim, ki živijo v denarnem pomanjkanju, so telesno ovirane, živijo v begunskih taboriščih ali v neželenem zakonu, do kakovostne izobrazbe, za obetavno možnost pa se kaže tehnologija, ki ponuja virtualno učenje.