Uporabite vsa pravna sredstva za zaščito svojih pravic

Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči se dohodek upošteva na način in glede na obdobje, kot je to določeno z zakonom o socialno varstvenih prejemkih.

Ta zakon pa določa, da se pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo dohodki in premoženje osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči. Meja teh dohodkov in premoženja je postavljena precej nizko, kar je posledica intenzivnega varčevanja države na vseh področjih, tudi na področju dodelitve socialno varstvenih prejemkov.

Center za socialno delo (CSD) lahko namreč odloči, da se denarna socialna pomoč določeni osebi ne dodeli ali pa se dodeli v nižjem znesku, če se sklepa, da je tej osebi dohodek v višini minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker ima denimo določeno (a minimalno) premoženje.

In ne samo to: če se denimo izkaže, da prejemnik denarne socialne pomoči plačuje za določene stroške, za katere formalno nima na voljo določenih sredstev, lahko CSD vzpostavi domnevo, da ima tak prejemnik socialne pomoči višji dohodek in da torej posledično ni upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči v določeni višini.

Res je sicer, da v praksi obstaja kar nekaj posameznikov, ki sistem socialnih prejemkov zlorabljajo, a zaradi tega ne bi smeli trpeti tisti, ki so do njih upravičeni, med katere spada tudi žena, saj je brezposelna oseba, ki je to postala brez lastne krivde.

Pri vas so na CSD sklepali, da vaši dohodki presegajo prag za dodelitev socialne pomoči v tisti višini, ki ste jo prejemali, ker ste si »drznili« še naprej plačevati obroke za lizing, saj – logično – poleg drugih težav zaradi izgube zaposlitve niste želeli dodati še nove, namreč izgube vozila zaradi neplačevanja obrokov za lizing, kar bi vam med drugim zmanjšalo možnost pridobitve druge zaposlitve, saj bi bili zaradi izgube vozila (verjetno) manj konkurenčni od drugih kandidatov za zaposlitev.

Kaj nam to dokazuje? Poenostavljeno rečeno, se zakonodajalec pri odločanju o dodelitvi pravic iz javnih sredstev oklepa vsake bilke, ki bi mu lahko bila argument, da določena oseba do socialne pomoči ni upravičena. Od države, ki je po ustavi socialna, takega nečloveškega odnosa državljani nikakor ne pričakujejo.

Poleg tega taka nemogoča birokratska logika ni niti pravno niti moralno sprejemljiva, zato vam svetujem, da uporabite vsa pravna sredstva, ki so vam na voljo, da zaščitite svojo pravico do prejemanja denarne socialne pomoči v taki višini, kot ste jo prejemali.