Posameznice, ki pomembno zaznamujejo naša življenja in delujejo v splošno dobro. Slovenke, ki so pustile neizbrisen pečat. Ženske za prihodnost. Vse to je skupno deseterici izbrank, ki so zaznamovale dekado in smo jih uvrstili na naš seznam One desetletja. Preberite njihove zgodbe tukaj, ogledate pa si lahko tudi video slavnostnega večera, ko smo jih počastili in kronali zmagovalko med njimi, ki je osvojila naziv Ona desetletja.